Euroopa Liidu projektid

 

ACCORD projekt

Alates maist 2012 on Tartu Ülikooli Kliinikum osalenud Euroopa Liidu poolt initsieeritud elundidoonorluse ja –siirdamise alases koostööprojektis ACCORD (European Joint Action on Organ Donation and Transplantation: Achieving Comprehensive Coordination in Organ Donation throughout the European Union). Projekti peamine eesmärk on koostöö tugevdamine nii riikide siseselt, st nii doonor- ja siirdamiskeskuste vahel kui ka riikidevaheliselt.

Projektis osalevad 23 riigi siirdamisorganisatsioonid ning koostööpartneritena on kaasatud veel 9 rahvusvahelist organisatsiooni (WHO, HOPE, ETCO-EDC jt). Kliinikum osaleb projekti üldpakettides WP1-3 ja põhipaketis WP5 (intensiivraviosakondade ning doonor- ja siirdamiskeskuste koostöö arendamine). WP1 ja 3 läbiviimist koordineerib Hispaania riiklik siirdamisasutus (ONT), WP2 Itaalia (ISS-CNT) ja WP5 Suurbritannia (NHSBT).

Projekti lõpptähtajaks on planeeritud november 2015.

 

Projekti raames valminud kokkuvõtvad dokumendid ja välja pakutud parendusmeetmed:

Projekti ülevaade

WP4 pilootuuringu raport

WP5 lõpparuande üldosaI osa, II osa, III osa.

Projekti kokkuvõte

 

ACCORD project documents in English:

Project overview

WP4 report on pilot study

WP5 final report

Project summary